JAKTCOCKER FRÅN KENNEL SISSARENS

I dokumentet nedan finns en sammanställning över våra uppfödda jaktcockers. Första kullen föddes vintern 2014.


Vårt avelsmål är att ta fram friska, sunda och stabila jaktcockrar som jagar aktivt på ett klassikt spanielsätt dvs under förarens hagelbössa. Vi vill ha en jaktcocker med högt driv, med stor passion för jakt och stor vilja att samarbeta med sin förare!

Uppdaterad 2024-06-06. All rights reserved.