Här kan du läsa våra Anmälningsvillkor

  Uppdaterad 2024-01-21. All rights reserved. 

Elsa i sökarbete.

Elsa i sökarbete.

Spanielträning med fokus på

sök & stadga 

med möjlighet att träna din reteriver

Vårvintern 2024 arrangerar vi tre träningar med fokus på spanielns sökarbete. Träningen sker i grupp. Vi tränar fältsök, stöt & stadga, passivitet, skott, apportering m.m. All träning sker utifrån varje hunds nivå och så långt möjligt efter förarens önskemål.

Datum 2024: 11 februari - fullbokat, 25 februari - fullbokat. Söndag 10 mars - fullbokat. Välkommen att boka reservplats!

Max antal spaniels: 6 per träning.

Max antal reterivers: 3 per träning.

Klockslag: 09:00 – ca 14:00.

Kostnad per spaniel och tillfälle: 650 kr. Avgiften betalas efter att du fått bekräftelse. Matsäck medtages.

Förkunskaper: Träningarna vänder sig till dig som har en ung spaniel och vill jaga på klassiskt spanielvis eller som har en spaniel som är grundtränad och vill finslipa din relation med din spaniel. Självklart är din spaniel vaccinerad och försäkrad.

Plats: Skåne

Delta med retriever? Är du intressard av att träna din retriever i b la passitivitet, en och annan apport och fotgående? Då finns möjligheten för dig att delta. Vi tar emot 3 retrievers per träning. Avgift per retriever 300 kr. Avgiften betalas efter att du fått bekräftelse. Matsäck medtages. Självklart är din reteriver vaccinerad och försäkrad.

Anmälan, som är bindande, till sissarens@icloud.com senast 2 veckor innan aktuell träning. Ange: Namn, e-postadress, postadress och telefon, hundens namn, ras, kön och ålder.

Väderleken kan komma att påverka träningarna! Träningarna kan komma att ställas in med kort varsel om vi anser att vädret inte medger en möjlighet till bra träning eller att vädret kan komma att påverka viltet mycket negativt. Vid inställd träning meddelas du per e-post. Avgiften återbetalas om det är vi, arrangören, som ställer in träningen. 

Frågor: Fredrik Jönsson, 070-571 53 86 el e-post: sissarens@icloud.com

Bildspel: På sidan Sök & Stadga finns bilder från tidigare träningstillfällen. Titta gärna!


Välkommen att anmäla dig och din spaniel!