Träningsjakt för spaniels i oktober

med möjlighet att låta fälla vilt över din spaniel 


Träningsjakt med möjlighet att fälla vilt. Träningen sker i grupp. Vi tränar fältsök, sök & stadga, passivitet, skott, apportering m.m. All träning sker utifrån vaje hunds nivå och så långt möjligt efter förarens önskemål. Träningen sker i samband med att Line Up Gundogs genomför retrieverträning. 


Datum Tisdagen den 17 oktober 2023


Max antal hundar: 6 per träningsjakt. Kl: 09:00 – ca 16:00.


Kostnad per hund och tillfälle: 1700 inkl moms kr. Avgiften betalas efter att du fått bekräftelse. Lunch till självkostnad.


Förkunskaper Spanieln ska kunna stoppas på signal, vara stadig vid kast med dummie och komma på inkallning.

Självklart är den vaccinerad och försäkrad.


Plats Skåne


Anmälan, som är bindande, till sissarens@icloud.com senast 2 veckor innan aktuell träningsjakt.

Ange: Namn, e-postadress och telefon, hundens namn, ras, kön och ålder.


Frågor Fredrik Jönsson, 070-571 53 86 el e-post ovan.


Välkommen att anmäla dig och din spaniel till träningsjakt!


Här kan du läsa våra Anmälningsvillkor

Uppdaterad 2023-07-06