Jaktcockern är en energisk, trevlig, social och arbetsvillig ras med stor will to plaese!

Historik i korthet

Cockerspaniel och springer spaniel kommer från samma stam och i början av 1900-talet skilde man dem åt genom vikten. Den tyngre hunden ansågs vara en springer. Därefter har de utvecklats åt olika håll.

Ursprungsland: England

Användningsområde: Spaniels användes vid jakt tillsammans med dresserade rovfåglar. Spanieln arbetade framför jägaren och stötte upp viltet till den dresserade rovfågeln som satte klorna i viltet.

Ur dessa spaniels har det utvecklats en stötande- apporterande hund som vi idag kallar cockerspaniel av jakttyp (jaktcocker). Cocker kommer från att den främst användes vid morkullejakt. Morkulla heter på engelska woodcock. Den första cockerspanieln av jakttyp kom till Sverige på 1970-talet.

Kort om cockerspaniel av idag
Cockerspaniel tillhör grupp 8 – stötande och apporterande fågelhundar (SKK).

Det finns två varianter:

  • jakt
  • utställning

Det som skiljer jaktcockern från utställningscockern är b la förutom lusten att jaga:

  • jaktcockern har mindre päls
  • jaktcockern har högre öronfäste. Utställningsvarianten skall ha öronfäste i linje med ögonen.
  • jaktcockern har lägre skallhöjd

Storlek i såväl mankhöjd och vikt varierar. Mankhöjd ca 35-45 cm och vikt ca 10-16 kg.

Jaktcockern finns i flera färgvarianter – t ex svart, leverfärgad, röd, svart-vit m fl. I en valpkull kan det vara allt från samma färg på alla valparna till en fullständig blandning. Pälsen behöver vård och tassar, ben, öron och svans klippas (omfattningen varierar mellan individer).

Det finns utställningsvarianter som är goda jakthundar men en jaktcocker hävdar sig inte i utställningsringen.

Avelsarbetet för jaktcockern har haft fokus och prioritering på de jaktliga egenskaperna och betydligt mindre fokus på utseende. Därav att storlek och färg varierar inom rasen. Däremot har alltid de fysiska och mentala egenskaperna haft stort fokus. Så att vi får en jakthund som orkar, både i kropp och knopp, att arbeta i tuff terräng. Dagens avelsarbete har samma fokus – jaktliga och mentala egenskaper är prioritet ett!

Jaktcockern är en frisk ras!

Karaktär

Alltid glad, viftar alltid på svansen, tillgiven, stor will too please, ibland lite egensinnig, inställsam, livlig, aktiv och lekfull, positiv, vill ha närhet och gillar ”soffhäng”. Jaktcockern trivs i flock och funkar mycket bra tillsammans med andra hundar. Jobbar gärna och då tillsammans med sin förare.

Arbete

Jagar småvilt såsom kanin, hare och fågel. Hunden söker av ett område genom att i ett sicksack/åttaformigt sökmönster förflytta sig framåt, framför sin förare inom hagelhåll (10-15 m). Cockern stöter upp det vilda, sätter sig ner och visar viltet full respekt. Jägaren ges på så sätt möjlighet att fälla viltet. Därefter på kommando apporterar cockern det skjutna viltet till sin förare.


Vera, Elsa, Rut, Greta, Hilda. December 2018. Foto: Elin Edenborg

Vera, Elsa, Rut, Greta, Hilda. December 2018. Foto: Elin Edenborg

2024-04-10. All rights reserved.